Idala, en central plats i Mörkös historia
Här kommer material om Idalas historia att publiceras.
Vi arbetar för närvarande med materialet.
Har ni frågor under tiden kan ni maila till: info@idala.nu

Produktion, drift, design & grafik av K&N Konsult