Öppettider

Alla dagar kl. 10.00 - 18.00
Kvällsöppet, onsdag - lördag 18.00 -21.00
Fredagar, pub kl. 18.00 - 23.00